Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi İlanı

TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR

 

Tarım sigortası
Tarım sigortası

 

Tarım Sigortaları Kanunu (Kanun No: 5363) kapsamında, risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görev alacak adaylar için,  Mersin /Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortaları branşlarında Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi düzenlenecektir.  Bu eğitime; Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak ön eleme sınavını kazanan adaylar katılabilecektir.

Ön Eleme Sınavı Başvuru şartları:

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir;

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri (EK:1 listede yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.) ve Ziraat Teknisyeni (EK:2 listede yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.) olması,
 • Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programına katılacakların; Veteriner Hekim olması,
 • İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
 • Seyahat engeli olmaması,
 • Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olması,

gerekmektedir.

 

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na ;

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar,

* Sigorta acenteliği de yapan dernek, kooperatif, birlik, oda vb. kuruluşlarda çalışanlar,

* Sigorta şirketinde çalışanlar,

* Acente, broker olanlar,

katılamazlar.

Başvuru Şekli:

Başvurular sadece Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  www.segem.org.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup söz konusu web adresindeki “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Kılavuzu”nda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

Başvuru yapan adayların, belirtilen işlemleri sırasıyla ve eksiksiz yapması, başvurularının geçerliliği açısından önemlidir.

Başvurular 21 Aralık 2015 – 18 Ocak 2016 (Saat 17:00’a kadar) tarihleri arasında olup, başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.  

Ön eleme sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya il merkezlerinde, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Eğitim Yeri ve Adresi:

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

33740  Erdemli / MERSİN

Telefon:  +90 (324)  518 00 52 – 54

 

Eğitimle İlgili Bilgiler ve Ücretler:

 1. Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programı: 14 – 26 Mart 2016 tarihleri arasında toplam 104 saat olup, Bitkisel Üretim Temel Eğitim Katılım Ücreti: 1.100.- TL (BinyüzLira)’dır.
 2. Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programı: 04 – 08 Nisan 2016 tarihleri arasında toplam 40 saattir. Hayvansal Üretim Temel Eğitim Katılım Ücreti: 800.- TL (Sekizyüzlira)’dır.
 3. Eğitim tesisinde konaklamak ve yemek isteyenler için yer ayarlanacak olup, her türlü konaklama ve yemek ücretleri katılımcılarca karşılanacaktır. (Eğitim tesisince konaklama ve yemek ücreti günlük iki kişilik odalar için kişi başı 50.- TL, tek kişilik odalar için 65.- TL, tesiste konaklamayıp diğer hizmetlerden yararlananlardan ise günlük 30.- TL alınacağı bildirilmiştir.)İletişim Adresleri:
 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı-Telefon: +90 (312)  258 79 54 – 60
 • Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.-Telefon         : 444 82 77
 • Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)-Telefon           : +90 (212) 325 84 89 (pbx) 

 

 

 

EK: 1 ZİRAAT TEKNİKERLERİ İÇİN KABUL EDİLECEK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

 

 

1 Bahçe Tarımı (Bahçe ziraati, Bitkisel üretim, Budama ve Aşılama, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme)
2 Bağcılık
3 Sebze Üretimi
4 Bitki Koruma
5 Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
6 Tarla Bitkileri
7 Organik tarım
8 Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği (Endüstri Bitkiler Yet. Ve Değerlendirme)
9 Seracılık (Seracılık-budama ve aşılama)
10 Tarım (Tarım AÖF)
11 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Süs Bitkileri, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği)

 

 

EK: 2 ZİRAAT TEKNİSYENLERİNİN MEZUN OLDUĞU LİSELER

 

 

1- Tarım Meslek Lisesi

2- Anadolu Tarım Meslek Lisesi

3- Ziraat Meslek Lisesi

Kaynak: http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=394&Liste=Duyuru

 

2016 YILI

 

TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ

 

ÖN ELEME SINAVI

 

 

 

 

 

 

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016

 

Bu Kılavuz, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 9’uncu maddesine dayanılarak belirlenen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi ihtiyacının karşılanması amacıyla, düzenlenecek “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı” başvuru esasları ve yöntemi ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

Sınav Başvuru Tarihleri                                             :   21   Aralık   2015   –   18 Ocak 2016   (Müracaat Tarihleri kesinlikle Uzatılmayacaktır.)

 

Sınav Başvuru Ücreti                                              : 105.- TL

 

Sınav Tarihi                                                             : 20 Şubat 2016 Cumartesi, Saat; 10:00-12:00

 

Sınav Sonuçlarının ilanı                                          : 03 Mart 2016

 

Eğitim Tarihleri                                                       :

Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği : 14 – 26 Mart 2016

Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği : 04 – 08 Nisan 2016

Ön Eleme Sınavını Kazanıp Eğitime Kabul Edilenlerin Eğitim Katılım Ücreti      : Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği için                    : 1.100.-TL (Binyüz Lira)

Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği için    :    800.-TL (Sekizyüz Lira)

 

Eğitim yeri                                                                                  :   Gıda,   Tarım   ve Hayvancılık Bakanlığı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Eğitim Tesisleri,Erdemli/ MERSİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii

 

Ön eleme sınavı hizmet bedeli aşağıdaki yöntemle ödenebilir:

 

 1. Halk Bankası Şubeleri: Adayların, sınav hizmet bedelini yatırırken kurumsal tahsilat sistemi aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurumuna “TARSİM Sınavı” ödemesi yapacaklarını, Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır. Şubelerden yapılan kurumsal tahsilat ödemelerinden masraf alınmayacaktır.

 

 

2. Yukarıda belirtilenler dışındaki yöntemlerle yapılacak ödemeler (örneğin EFT, ATM’den ya da posta yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir.

 

 1. Tüm ödeme şekillerinde, adayların ödeme yaptıktan en az 4 saat sonra, başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES :

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ

Esentepe Mahallesi, Harman Sokak, TOBB Plaza, No: 10 K: 3, Şişli / İSTANBUL

Tel: 0212.325 84 89 (pbx) Faks: 0212.279 90 79

E-mail: tarimeksperi@segem.org.tr     SEGEM Internet Adresi :  http://www.segem.org.tr

SEGEM Facebook Adresi: http://www.facebook.com/SigortacilikEgitimMerkezi

 

 

 

 

İLETİŞİM ADRESLERİ:

oT.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı-Telefon: +90 (312) 258 79 54-55-56-57-59-60

oTarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.-Telefon : 444 82 77

oSigortacılık   Eğitim Merkezi (SEGEM)-Telefon    : +90 (212) 325 84 89 (pbx)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii

 

İÇİNDEKİLER

 

 1. GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………………………………………………….. 1
 2. BAŞVURU ŞARTLARI…………………………………………………………………………………………………………… 1
 3. BAŞVURU BİLGİLERİ…………………………………………………………………………………………………………. 2
 4. ÖN ELEME SINAVI………………………………………………………………………………………………………………. 3
 5. ÖN ELEME SINAVININ UYGULANMASI……………………………………………………………………………… 4

5.6.   Sınav Sonucuna İtiraz……………………………………………………………………………………………………….. 6

 1. ÖN ELEME SINAVINI KAZANARAK EKSPERLİK EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK EVRAKLAR………………………………………………………………………………. 7
 2. TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ VE EĞİTİM BİTİRME SINAVININ ESASLARI…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
 3. EK:1 ZİRAAT TEKNİKERLERİ İÇİN KABUL EDİLECEK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ………………………………………….. 9
 4. EK:2 ZİRAAT TEKNİSYENLERİNİN MEZUN OLDUĞU LİSELER……………………………………………………………………….. 10
 5. EK:3 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI EKSPERLİĞİ İL KONTENJANLARI…………………………………………………… 11
 6. EK:4 HAYVAN HAYAT SİGORTALARI EKSPERLİĞİ İL KONTENJANLAR………………………………………………………. 12
 7. EK:5/A/B TAAHHÜTNAMELER……………………………………………………………………………………………………………………………. 13-14

 

 

 

 

 

 

iv

 

1.         GENEL BİLGİLER

2015 yılında ilan edilen il grupları ve branş bazında belirlenen sigorta eksperi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2016 yılı içerisinde, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı yapılacaktır. Bu süreç, aşağıdaki şekilde işleyecektir:

 • Ön Eleme Sınavı için başvuruların alınması,
 • Ön Eleme Sınavın yapılması,
 • Ön Eleme Sınavı sonuçlarının açıklanması,
 • Ön Eleme Sınavı sonuçlarına göre Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği eğitimine kabul edilen adayların, eğitim ücretinin, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)’na yatırması,
 • Ön Eleme Sınavı sonuçlarına göre Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği eğitimine kabul edilenlerin, başvuru evrakları ile birlikte eğitime alınması,
 • Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitiminin tamamlanması,
 • Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimini tamamlayanların sınava alınması ve sonuçların açıklanması,

2.  BAŞVURU ŞARTLARI

 

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

 • Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri (EK: 1 listede yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.) ve Ziraat Teknisyeni (EK: 2 listede yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.) olması,

 

 • Hayvansal Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların; Veteriner Hekim olması,

 

 • İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
 • Seyahat engeli olmaması,

 

·         Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olması, gerekmektedir.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar,
 • Sigorta acenteliği de yapan dernek, kooperatif, birlik, oda vb. kuruluşlarda çalışanlar,
 • Sigorta şirketinde çalışanlar,
 • Acente, broker olanlar.

katılamazlar.

 

Adaylar başvuru formunda, EK: 3 ve EK: 4’de belirtilen tabloda branş, kontenjan ve il gruplarını dikkate alarak, hangi branş ve hangi il grubu için başvuruda bulunduklarını belirteceklerdir. Adaylar, yalnızca mezun oldukları alandan, bir branş tercih edebilirler. Adayın ikametgahının, başvuru yaptığı il içerisinde bulunması esastır. Bağlı olduğu il dışından başvuru yapacak adayların başvuruları iptal edilecektir.

 

3.  BAŞVURU BİLGİLERİ

3.1.   Sınav Başvurusu Yaparken

Sınav başvuruları SEGEM’e yapılacaktır. Adaylar, başvurunun yanısıra, Sınav Giriş Belgesi alma, sınav sonuçlarını öğrenme ve SEGEM ile tüm iletişimlerini e-posta yoluyla yapacaklarından, öncelikle e-posta adresleri ile SEGEM internet sitesine üye girişi bölümünden üye olmaları gerekmektedir.

Aday, sınava başvuru süresi içerisinde, belirtilen sınav ücretini, ilgili hesaba yatırdıktan en az 6 saat sonra, www.segem.org.tr adresinde yer alan, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Formunu doldurarak, başvuruda bulunmalıdır. TES-XXX şeklinde alınan numara, Başvuru Formunun onaylandığı anlamına gelmektedir.

Aday, geçerli bir başvuru yapıp yapmadığını, e-posta adresi ile yeniden üye girişi yaparak, başvuru bilgilerim kısmından görüntüleyebilir. Üye Girişi yaptıktan sonra, başvuru bilgileri, kayıt numarası (TES– XXXXX) ile birlikte ekrana geliyorsa, başvuru başarıyla kayıtlara geçmiş demektir. TES-XXX kodu atanmaması, adayın başvuramadığını gösterir. Bu durumda adayın, online başvuru formunu yeniden doldurması gerekir.

Adaylardan, başvuru esnasında herhangi bir belge istenmeyecektir. Özellikle, eğitim düzeyi ve ikametgah vb. ile ilgili olarak adayların başvuru formunda verdikleri tüm beyanın eksiksiz ve doğru olduğu kabul edilecektir.

 

3.2.   Aday Başvuru Formu

 

Aday Başvuru Formu; kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, il ve branş tercihine ilişkin bilgiler, iletişim bilgileri ve çalıştığı kuruma ilişkin bilgiler olmak üzere beş, bölümden oluşmaktadır. Bu bilgileri Başvuru Formuna doğru ve eksiksiz yazmak, adayın sorumluluğundadır.

Bir T.C. Kimlik Numarası ile yalnızca bir başvuru yapılabileceğinden, adayların başvuru formu sonundaki GÖNDER tuşuna basmadan önce, verdikleri bilgileri ve tercihlerini, bir kez daha gözden geçirmeleri önerilir. GÖNDER tuşuna bastıktan sonra, başvuru formunda herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır.

3.3.   Aday Başvuru Numarası

Aday başvuru numarası olarak, T.C. Kimlik Numarası kullanılacaktır.

3.4.   Kayıt Numarası

Adayların SEGEM’e resmi kayıt numaraları, başvuru formu doldurulup onaylandıktan sonra, sistem tarafından verilen kayıt numarasıdır (TES-XXXXX).

3.5.   Sınav Giriş Belgesi

Başvurusunu tamamlayan aday, sınav tarihinden 5 gün önce, SEGEM internet sitesine (www.segem.org.tr) üye girişi yaparak, sınav giriş belgesini alacaktır. Sınav Giriş Belgesi üzerinde, adayın hangi sınav salonu, hangi numaralı sırada oturacağı bilgileri yer almaktadır. Sınav Giriş Belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.

4.  ÖN ELEME SINAVI

4.1.  Sınavın Düzenleneceği İller

Ön eleme sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya il merkezlerinde, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından gerçekleştirilecektir.

4.2.  Ön Eleme Sınavının Kapsamı

Ön eleme sınavı, aşağıda belirtilen iki bölümden oluşacaktır:

 

Birinci Bölüm

 

Bu bölümde, aşağıda belirtilen konulardan toplam 50 adet soru yer alacaktır. Genel Yetenek soruları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Ortaöğretim/ Önlisans seviyesinde olacaktır.

Genel Yetenek (40 soru)

 

 • Türkçe: Sözcük bilgisi, dil bilgisi, anlatım özellikleri, okuduğunu anlama (20 soru)

 

 • Matematik: sayılarla işlem yapma, matematiksel işlemlerden yararlanma, problem çözme; tablo, grafik okuma ve yorumlama (20 soru)

Temel Sigorta Bilgisi (10 soru)

 

 • Temel Sigortacılık (5 soru)

 

 • Tarım Sigortaları (5 Soru)

 

İkinci Bölüm

İkinci bölümde, 50 adet mesleki alan sorusu yer alacaktır. Sorular, adayların seçmiş oldukları branşlara göre değişiklik gösterecektir. Adayların, başvuru formunda seçmiş oldukları branş’a göre mesleki alan sorularını yanıtlamaları gerekmektedir

5.  ÖN ELEME SINAVININ UYGULANMASI

 

5.1.  Sınav Uygulaması İçin Gerekli Belgeler

 

Adaylar sınava girerken, aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar:

 

 • Sınavdan önce, SEGEM internet sitesinden alabilecekleri Sınav Giriş Belgesi,
 • C. Kimlik Numarasının yer aldığı, fotoğraflı bir kimlik belgesinin aslını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır.

Bu belgeleri yanında bulundurmayan aday sınava alınmayacaktır. Adaylar, ayrıca yanlarında,

 • En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşunkalem (2B, B ya da HB),
 • Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulunduracaklardır.

5.2.  Sınavın Uygulanması

Sınav süresi 120 dakikadır. Adayların, kimlik kontrolleri ve salona yerleştirilme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, sınavın başlama saatinden 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen bina, sınıf ve sırada sınava girmek zorundadır. Sınav sırasında bir adayın yerini değiştirme yetkisi, salon başkanına aittir.

Sınav başlamadan önce, her salona ait sınav evrakı paketi, görevli kişiler tarafından tek tek açılır; bütün belgeler sayıldıktan sonra, eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Adayların salona yerleştirilme işlemleri tamamlandıktan sonra, cevap kağıtları dağıtılacaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Soru kitapçığı türü, branş türü cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana işaretlenecektir. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kağıtları değerlendirilemeyeceğinden, bu alanı boş bırakan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar, bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylar için standart puan hesaplanmayacaktır.

 

Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kağıdındaki ilgili alanlara işaretleyecektir. Cevap kağıdı yerine soru kitapçıklarına işaretlenen cevaplar değerlendirilmeyecektir. Verilen cevaplama süresi sonunda, soru kitapçıkları ve cevap kağıtları ayrı ayrı toplanacak; salon görevlileri tarafından koruma altına alınacaktır.

 

5.3.  Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

 

Adayların sınava cep telefonu, cep bilgisayarı, çağrı cihazı, fotoğraf makinası, telsiz, her tür bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmeleri; sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvette kağıt kullanmaları veya cevaplarını başka kağıda yazmaları, sözlük veya sözlük işlevi olan yardımcı araçlar kullanmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. almaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

 

5.4.  Sınavların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

 

Sınavın geçerli sayılarak, cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için, adayın soru kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının türünü, branşını doğru işaretlemiş olması, cevaplarını cevap kağıdına işaretlemesi, sınav sonunda, soru kitapçığını ve cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim etmesi ve sınavın diğer kurallarına uyması gerekmektedir. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

 

Herhangi bir sebepten dolayı, sınav ücretini yatırdığı halde başvuru yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen, sınav kuralları uyarınca sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarılı olamayan ve sınav süresi bitmeden sınavdan çıkan adayların sınavı SEGEM tarafından geçersiz sayılır, ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri, ileriki dönemlere devredilemez.

Sınav kurallarına uymayan, bu kurallar çerçevesinde verilen hizmetlerin disiplinini bozucu davranışlar sergileyen adaylar, sınavdan çıkarılacaktır. Sınavdan, kurallara uymadığı için çıkarılan adayların sınavları, SEGEM tarafından geçersiz sayılacaktır.

Adayların kopya girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir. Kopya girişiminde bulunan adayların kimlikleri, sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları SEGEM tarafından geçersiz sayılacaktır.

 

5.5.  Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

5.5.1    Bitkisel Ürün Sigortaları Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav, bir sıralama sınavı olup; kontenjan dahilinde, her bir bölge ve bağlı iller kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Herhangi bir baraj puanı bulunmamaktadır. En yüksek puan alandan başlayarak kontenjan dahilinde alım yapılacaktır. Puan eşitliği durumunda; gün, ay, yıl olarak daha küçük yaşta olan kazanacaktır.

Bitkisel ürün sigortası için öncelik, il kontenjanıdır. EK: 3’de belirtilen il kontenjanın dolmaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar için, o ilin bağlı bulunduğu Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ilin kontenjanına ilave edilerek, bölge kontenjanı tamamlanacaktır (örneğin: Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde, eksik kontenjan olması durumunda, tüm eksik kontenjan toplamı kadar, Adana ilinden aday çağrılacaktır.)

Bölge içerisinde yer alan tüm illerden, eğitime çağrılacak adayların toplamı, bölge kontenjan sayısını geçemez.

Sınav sonuçları, Kazandı ve Kazanamadı şeklinde ilan edilecektir.

5.5.2    Hayvan Hayat Sigortaları Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav, bir sıralama sınavı olup; kontenjan dahilinde, her bir il, kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Herhangi bir baraj puanı bulunmamaktadır. En yüksek puan alandan başlayarak, kontenjan dahilinde alım yapılacaktır. Puan eşitliği durumunda; gün, ay, yıl olarak daha küçük yaşta olan kazanacaktır.

Hayvan Hayat sigortaları eksperliği için il kontenjanı geçerlidir. EK: 4’de belirtilen listede yer alan il kontenjanın dolmaması halinde, artan kontenjanın her hangi bir ile dağıtılması söz konusu değildir.

Sınav sonuçları, Kazandı ve Kazanamadı şeklinde ilan edilecektir.

5.6.  Sınav Sonucuna İtiraz

Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adayların, bu sonuçların açıklanmasından itibaren, en geç 5 gün içinde, SEGEM’e başvurmaları gerekmektedir. Sınav sonucuna itiraz eden adayların, www.segem.org.tr sitesinden, üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, İtiraz Ödemesiolan 10 TL’yi yatırması ve online “İtiraz Ödemesi Dilekçesini doldurması gerekmektedir. Bu amaçla, yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları konusundaki itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek, en geç 3 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu itiraz neticesinde, sınav komisyonu, adayın optik formunu yeniden inceleyecektir.

 

6.      ÖN ELEME SINAVINI KAZANARAK EKSPERLİK EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK EVRAKLAR

SEGEM tarafından yapılan ön eleme sınavı sonuçları, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş’ye bildirilir. Eğitim; T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinesinde, Hazine Müsteşarlığı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş işbirliğinde gerçekleştirilir.

6.1. Başvuru Evrakları

 

Ön eleme sınavını kazanan adayların, eğitim tarihlerine göre aşağıda sayılan evrakları her branşın, eğitim başlangıcında, teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru evrakları;

 

 • EK: 5 de yer alan taahhütnamelerin imzalı nüshası,

 

 • 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 • İkametgâh Belgesi,

 

 • Bu kılavuzun 2. Bölümünde belirtilen, eğitim kurumlarından mezun olduğunu gösteren belgenin fotokopisi,

 

 • C. Kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

 

Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunanlar, bu durumdan dolayı hak iddia edemeyeceklerdir. Bir adayın beyanının gerçek olmadığının tespit edilmesinin ardından, eğitim belgesi almaya hak kazanmış olsa dahi, aradan geçen süreye bakılmaksızın, adayın girdiği sınavdan elde ettiği tüm hakları geçersiz hale gelir.

Sınav başvurusu yapan aday, bu kılavuzun tamamını okumuş sayılır.

 

 1. TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ VE BİTİRME SINAVININ ESASLARI

7.1.  Eğitimin Kapsamı

Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitimine katılacak kişilere, teorik ve arazi uygulamaları ile birlikte, toplam 104 saat eğitim verilecektir. Eğitim, arazi çalışması ile hafta sonu da devam edecek ve 13 günde tamamlanacaktır (arazi çalışmasına katılım zorunludur).

Hayvansal Üretim Temel Eğitimine katılacak kişilere, teorik eğitim olarak 5 gün içerisinde toplam 40 saat eğitim verilecektir.

 

7.2.  Eğitim Bitirme Sınavı

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Temel Eğitimini tamamlayan eksper adayları, aldıkları derslerin tamamından, değerlendirme sınavına tabi tutulacaklardır. Değerlendirme Sınavı, komisyon tarafından düzenlenecektir. Sınavlarda başarı notu 70 (Yetmiş)’dir.

Değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayan adaylara, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitim Belgesi verilecektir.

Sınavda başarılı olamayanların, en fazla 5 sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavda başarılı olamayanların yeni sınav tarihleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce belirlenir. Eğitimle ilgili bu kılavuzda yer almayan hususlarda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Usul ve Esasları” geçerlidir.

 

8.  EK: 1 ZİRAAT TEKNİKERLERİ İÇİN KABUL EDİLECEK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

 

 

1

Bahçe Tarımı (Bahçe ziraati, Bitkisel üretim, Budama ve Aşılama, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme)
2 Bağcılık
3 Sebze Üretimi
4 Bitki Koruma
5 Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
6 Tarla Bitkileri
7 Organik tarım
8 Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği (Endüstri Bitkiler Yet. Ve Değerlendirme)
9 Seracılık (Seracılık-budama ve aşılama)
10 Tarım (Tarım AÖF)
11 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Süs Bitkileri, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği)

 

9.  EK: 2 ZİRAAT TEKNİSYENLERİNİN MEZUN OLDUĞU LİSELER

 

 

 

 

 • Tarım Meslek Lisesi
 • Anadolu Tarım Meslek Lisesi 3- Ziraat Meslek Lisesi

 

10.  EK: 3 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI EKSPERLİĞİ İL KONTENJANLARI

 

İl Eksper İhtiyacı Sayısı İl Eksper İhtiyacı Sayısı
ADANA BÖLGE 14 MALATYA BÖLGE 15
ADANA 3 AĞRI 1
ADIYAMAN 1 ARDAHAN 1
DİYARBAKIR 2 ELAZIĞ 2
KARAMAN 2 ERZİNCAN 1
KİLİS 2 ERZURUM 2
MERSİN 2 IĞDIR 2
ŞANLIURFA 2 KARS 1
ANKARA BÖLGE 13 MALATYA 5
ANKARA 3 MANİSA BÖLGE 21
ÇORUM 1 AYDIN 2
ESKİŞEHİR 2 BALIKESİR 2
KARABÜK 1 DENİZLİ 3
KIRIKKALE 2 İZMİR 7
KONYA 2 MANİSA 7
YOZGAT 2 BURSA BÖLGE 16
ANTALYA BÖLGE 8 BİLECİK 1
ANTALYA 6 BURSA 6
MUĞLA 2 DÜZCE 2
GİRESUN BÖLGE 17 KÜTAHYA 2
AMASYA 3 SAKARYA 3
ARTVİN 1 YALOVA 2
GİRESUN 3 TEKİRDAĞ BÖLGE 16
ORDU 3 ÇANAKKALE 3
RİZE 1 EDİRNE 4
SAMSUN 2 KIRKLARELİ 4
SİNOP 2 TEKİRDAĞ 5
TRABZON 2    
BÖLGELER TOPLAMI 120

 

 1. EK: 4 HAYVAN HAYAT SİGORTALARI EKSPERLİĞİ İL KONTENJANLARI

 

İl Eksper İhtiyacı Sayısı İl Eksper İhtiyacı Sayısı
ADANA 2 KARAMAN 2
ADIYAMAN 2 KARS 3
AĞRI 1 KASTAMONU 4
AKSARAY 1 KAYSERİ 1
ARDAHAN 1 KIRIKKALE 1
ARTVİN 3 KIRŞEHİR 2
BARTIN 3 KONYA 1
BATMAN 2 MANİSA 3
BAYBURT 2 MARDİN 2
BİLECİK 2 MUŞ 1
BİNGÖL 1 NEVŞEHİR 1
BİTLİS 1 NİĞDE 3
ÇANKIRI 3 ORDU 2
DİYARBAKIR 2 RİZE 2
DÜZCE 2 SİİRT 4
ERZURUM 1 SİNOP 2
GAZİANTEP 3 SİVAS 2
GİRESUN 1 Ş.URFA 1
GÜMÜŞHANE 1 ŞIRNAK 2
HAKKARİ 2 TRABZON 2
HATAY 1 TUNCELİ 1
IĞDIR 3 YALOVA 1
ISPARTA 1 YOZGAT 1
K.MARAŞ 2 ZONGULDAK 2
KARABÜK 1 TOPLAM 90

 

 1. EK: 5/A BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI TAAHHÜTNAME

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

 

Başvuruda bulunmuş olduğum Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’nı kazanmış bulunmaktayım. Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunmadığımı beyan ederim. Beyanımın gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde, bir hak iddia etmeyeceğimi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce düzenlenen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Temel Eğitiminde, Bakanlığın yürürlükte olan “Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği”ne ve “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Usul ve Esasları”na uygun hareket edeceğimi, eğitim süresine 1 gün veya arazi çalışmalarına katılmadığım takdirde, eğitim ücretini talep etmeksizin, ilişiğimin kesilmesini kabul ve taahhüt ederim. …./…../2016.

 

Adı ve Soyadı:

 

 

İmza

 

 

Adres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bitkisel Üretim)

 

 1. EK: 5/B HAYVAN HAYAT SİGORTALARI TAAHHÜTNAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

 

Başvuruda bulunmuş olduğum Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’nı kazanmış bulunmaktayım. Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunmadığımı beyan ederim. Beyanımın gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde, bir hak iddia etmeyeceğimi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce düzenlenen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Temel Eğitiminde, Bakanlığın yürürlükte olan “Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği”ne ve “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Usul ve Esasları”na uygun hareket edeceğimi, eğitim süresine 1 gün katılmadığım takdirde, eğitim ücretini talep etmeksizin, ilişiğimin kesilmesini kabul ve taahhüt ederim. …./…../2016.

 

 

 

Adı ve Soyadı:

 

 

İmza

 

 

 

 

Adres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hayvansal Üretim)

 

ilginizi cekebilir

Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Bizlerin buralara gelmesini sağlayan bunun için binlerce derde, cefaya ve yokluğa rağmen mücadele eden gönlünde …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Copyright 2012 - 2015, Ziraatfakultesi.Net - [ Ziraat fakültesi - Ziraat ders notları - Zirai videolar - Ziraat sınav soruları - Tarımsal videolar ]