Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Listeriosis

Listeriosis – Sığırda Listeriosis

Listeriosis

Listeriosis Etken: L. monocytogenes dir.
Sığırlarda daha az, koyunlarda daha sık rastlanır.
Doğada yaygın olarak bulunurlar ve dış ortama karşı oldukça dirençlidirler. Buna karşın ender olarak hastalık yaparlar. Hastaların dışkı, idrar ve sütlerinde mikrop bulunur. Plesenta yolu ile yavruya da geçebilirler.

Listeriosis belirtileri
Başlıca dört şekli görülür.
Meningoencephalitis şekli:
Hastalığın en sık rastlanan şeklidir. Hastalar sürüden ayrılmış ve durgundurlar. Hasta başını veya gövdesini bir yere dayayıp ayakta durmaya çalışır. Amaç dışı ve dönme hareketleri yapar. İştahı hiç yoktur, ilk günlerde beden ısısı yüksektir ve ishal görülür. Hasta 3-4 gün içinde komaya girerek ölür.

Abortus şekli:
Enfekte inekler gebeliklerinin 4-7. aylarında yavru atabilirler. Yavru atma plesenta yoluyla enfekte olan yavrunun ölmesinden kaynaklanır.

Septisemik şekli:
3-7 günlük buzağılarda görülür. İshal, sinirsel septomlar, konjiktivitis, polyarthritis, dehidrasyon ve koma semptomları ile seyreder. Birkaç gün içinde ölümle sonuçlanır.

Mastitis şekli:
Ender rastlanır. Akut mastitis ile birlikte yüksek ateş, solunum ve nabız sayılarında artış, koordinasyon bozuklukları ve koma ile karekterizedir.
Her ne kadar bu belirtiler gözükse de hiç birisi hastalık için tipik değildir. Kesin tanıya ancak labaratuvar muayenesi ile konur.

Listeriosis tedavisi
Hastalığın ateşli devresinde geniş sepekrumlu antibiyotikler yarar sağlar. Tetrasiklinler ve sülfanamit+trimotoprim kombinasyonları kullanılabilir.

Listeriosisden korunma
Etkili bir aşısı yoktur.
Bakım beslemeye özen gösterilerek hayvanların direnci üst seviyeye çıkartılır.
Bozuk silaj yedirilmemelidir.
Hastalığın çok yoğun olduğu işletmelerde silaj kullanılmasına ara vermek gerekir.

ilginizi cekebilir

Yayın balığı yetiştiriciliği

Yayın balığı yetiştiriciliği Ülkemizin birçok göl, tatlı su kaynakları ve akarsuyunda bulunan yayın balığı (Silurus …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Copyright 2012 - 2015, Ziraatfakultesi.Net - [ Ziraat fakültesi - Ziraat ders notları - Zirai videolar - Ziraat sınav soruları - Tarımsal videolar ]