Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Leucosis complex

Leucosis complex

Etken: Sığır leucosi malign nitelikte tümoral hastalık olup, çeşitli organlara yerleşir.

Özellikle erişkin sığırlarda rastlanan ”enzootik viral leucosis” ekonomik bakımdan çok önemli bir hastalıktır. Dünyanın her yerinde rastlanır. Ülkemizde de yaygındır.

Hastalığın birbirinden farklı beş şekli bilinmektedir.

–Erişkin sığırlarda rastlanan ve en önemli formu olan, enzootik viral leucosis

–6 aylıktan büyük buzağılarda rastlanan, sporodik juvenil leucosis

–2 yaşından küçük genç sığırlarda rastlanan, sporodik thymuc leucosis

–Genç sığırlarda, sporodik deri leucosisi

–İyi huylu , lymphocytosis

1- ENZOOTİK VİRAL LEUCOSİS:

Etken: Oncornovirus grubundan bir retrovirus dur. Bu virus doğal şartlarda sadece sığırlarda hastalık yapar.

Virus enfekte hayvanların kanında, tümörlü dokularında, sütünde, klostrumunda ve muhtemelen idrarında bulunur. Burun akıntısı, salya akıntısı ve spermlerde virus bulunmaz.

Virus enfekte anadan yavruya klostrum yolu ile geçer.

Virusun bulaşması, sokucu ve kan emici sineklerle olabildiği gibi, aynı enjektörlerin hayvanlarda kullanılması da hastalığı bulaştırabilir. Hastalığı küçük yaşta kapan hayvanlarda genelde hastalık belirtileri 2 yaşından sonra görülmeye başlar. Fakat hayvanın direnci iyi ise ömür boyuda hastalık ortaya çıkmayabilir.

 

ENZOOTİK VİRAL LEUCOSİS SEMPTOMLARI:

Çoğu olayda inkubasyon süresi 4-6 yıl kadardır. Bazı sığırlar enfekte olsalar bile semptom göstermezler. Hastalık kronik olarak devam eder.

Dışardan dikkat çekebilecek ilk belirti, hayvanın kondisyonunun sebepsiz yere gerilemesidir. Zayıflama, iştah azalması, anemi, verim azalması gibi atipik tablo görülür.

En tipik belirti lenf yumrusu ve lenf düğümü şişlikleridir. Bu şişlikler muhtelif büyüklükte ve ağrısızdır.

Etken yerleştiği lenf yumrusuna göre değişik semptomlara neden olur. Örneğin yemek borusu  yerleşirse sık sık timpanilere, kalın barsağa yerleşirse konstipasyonlara (kabızlık), kalbe yerleşirse kalp yetmezliği ve nabız zayıflığı görülür. Boğaz bölgesine yerleşenler solunum güçlüğüne, göze yerleşenler gözün dışarı doğru itilmesine, burun kanallarına yerleşenler ise hırıltılı solunuma neden olur.

Her ne kadar bu belirtiler ortaya çıksa da dışardan muayene ile kesin teşhis koymak oldukça zordur. Kesin teşhis için ancak lab. da kan muayenesi gerekir.

 

ENZOOTİK VİRAL LEUCOSİS TEDAVİSİ:

Yoktur. Hasta hayvanlar mecburi kesime sevk edilir.

 

ENZOOTİK VİRAL LEUCOSİS KORUNMA:

Yapılacak olan kan testlerinde pozitif çıkanlar kesime sevk edilmelidir.

Sineklerle iyi mücadele gerekir.

Kullanılan kanüller tekrar kullanılmamalıdır.

Tabi tohumlama yerine suni tohumlama tercih edilmelidir.

Henüz  pratiğe aktarılacak aşılama mevcut değildir.

 

2- SPORODİK DERİ LÖYKOZU

 

Üç yaşından küçük sığırlarda rastlanır. Boyun, sırt ve but bölgeleri başta olmak üzere, vücudun çeşiti yerlerinde deride 1-5 cm çapında plaklar halinde kabartılar ortaya çıkar. Üzerlerindeki kıllar dökülür. Üstleri gri-beyaz renkte kabuk bağlar ve orta kısımları çöker. Bu olay yaklaşık bir ay kadar devam eder, daha sonra şişlikler kendiliğinden kaybolur. Kıllar yeniden çıkmaya başlar.

Deri löykozuna has semptomların ortaya çıkmasından yaklaşık 2 yıl sonra enzootik sığır löykozunda bahsedilen belirtiler ortaya çıkar.

 

3- JUVENİL LENFOSARKOM

 

İki haftalıktan büyük, 6 aylıktan küçük buazağılarda rastlanır. Bütün lenf yumrularında büyüme, genel depresyon, taşikardi ve yüksek ateş görülür. Kalp yetmezliği, solunum güçlüğü ve timpani gibi semptomlarda görülür. 2-8 haftada ölümle sonuçlanır.

 

4- GENÇ SIĞIRLARDA THYMUS LENFOSARKOM

 

1-2 yaşlı sığırlarda sporodik olarak görülür. Timus, kemik iliği ve lenf yumrularında lezyonlara neden olur. Anemi, gelişme geriliği, lenf yumrularında şişlikler, vena jugulariste dolgunluk, ön tarafta ödemler ve solunum güçlüğü semptomları görülür. Ölümle sonuçlanır.

ilginizi cekebilir

Yayın balığı yetiştiriciliği

Yayın balığı yetiştiriciliği Ülkemizin birçok göl, tatlı su kaynakları ve akarsuyunda bulunan yayın balığı (Silurus …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Copyright 2012 - 2015, Ziraatfakultesi.Net - [ Ziraat fakültesi - Ziraat ders notları - Zirai videolar - Ziraat sınav soruları - Tarımsal videolar ]