Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Hayvan destekelemeleri

Hayvancılık desteklemeleri 2014

Tüm hayvancılık desteklemeleri bu yazıda tablo şeklinde sizlere sunuyoruz. Büyük baş hayvan desteklemelerinden, küçükbaş hayvan desteklemelerine, aşılara ve yem desteklemelerine kadar ne ararsanız hepsi mevcut.

Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1)  Hayvan Başı Ödeme Birime

Destek

1 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş
2 Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş
3 Anaç manda 400 TL/baş
4 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL/baş
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama
1 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş
2 Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave 35 TL/baş
3 Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave 75 TL/baş
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği
1 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2009 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.
1 Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) Anaç Sığır  350TL/baş
Buzağı  150TL/baş
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi Desteği
1 Koyun-Keçi   20TL/baş
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik Üretim
1 Tiftik 20 TL/baş
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt Primi
1 Manda, koyun-keçi sütü 0,2 TL/lt
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde
1 Her bir sığır için   50Tl/baş
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek Böceği
1 Tohum 30 TL/adet
2 1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer 30 TL/kg
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10)  Arıcılık
1 Arılı kovan 10 TL/adet
2 Bombus arısı 60 TL/koloni
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su Ürünleri
1 Alabalık 0,65 TL/kg
2 Çipura-levrek 0,85 TL/kg
3 Yeni türler 1 TL/kg
4 Midye 0,05 Tl/kg
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12)  Su Ürünleri
1 Gemi boyu (m) 10-20 10.000 (TL/m)
2 Gemi boyu (m) 21-30 15.000 (TL/m)
3 Gemi boyu (m) 31 ve üzeri 20.000 (TL/m)
4 Gemi boyu (m) 35-45 30.000 (TL/m)
5 Gemi boyu (m) 46 ve üzeri 35.000 (TL/m)
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13)  Yem Bitkileri
1 Yonca (sulu) 50 TL/dekar/yıl
2 Yonca (kuru) 30 TL/dekar/yıl
3 Korunga 40 TL/ dekar/yıl
4 Tek yıllıklar 35 TL/dekar
5 Silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar
6 Silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar
7 Silajlık mısır (kuru) 35 TL/dekar
8 Yapay çayır-mera 100 TL/dekar
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14)  Hayvan Hastalık Tazminatları
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Başı Ödeme
1 Hastalıktan ari işletmedeki sığır 375 TL/baş
2 Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 50 TL/baş
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Aşı Desteği
1 Şap Aşısı   (Büyükbaş) 0,75 TL/baş
2 Şap Aşısı   (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
3 Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş
4 Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Gen Kaynakları
1 Büyükbaş Koruma 500 TL/baş
2 Küçükbaş Koruma 80 TL/baş
3 Arı Koruma 40 TL/kovan
4 Halk Elinde Manda Islahı 700 TL/ baş
5 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Anaç 35 TL/baş
Yavru 50 TL/baş
6 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Anaç 35 TL/baş
Yavru 20 TL/baş
       7 Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği             100 TL/baş
  Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi
Sıra No Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (19) Besilik erkek sığır desteği
1 Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş’A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır ​​

ilginizi cekebilir

Yayın balığı yetiştiriciliği

Yayın balığı yetiştiriciliği Ülkemizin birçok göl, tatlı su kaynakları ve akarsuyunda bulunan yayın balığı (Silurus …

One comment

  1. tüm hayvancılık desteklemelerinin böyle liste halinde verilmesi çok işime yaradı teşekkür ederim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Copyright 2012 - 2015, Ziraatfakultesi.Net - [ Ziraat fakültesi - Ziraat ders notları - Zirai videolar - Ziraat sınav soruları - Tarımsal videolar ]