Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

Genel

RPT – (RETİCULO PERİTONİTİS TRAUMATİCA)

RPT – (RETİCULO PERİTONİTİS TRAUMATİCA)   Etken: Yemlerle alınan madeni sivri cisimlerin retikuluma batması ve daha sonra çevre organ ve dokulara zarar vermesiyle oluşan hastalıktır. Sığırlar obur hayvanlar olduklarından kaba ve kesif yemlere karışmış olan iğne, tel, çivi vb sivri cisimleri yemlerle birlikte alırlar. Alınan bu cisimler reticulumun hareketleri ile diyaframı delerek göğüs boşluğuna erişir. Burada kalp, akciğer gibi hayati …

Daha fazla oku

Hipokalsemi

HİPOKALSEMİ   Etken: Doğum sonu doku sıvılarındaki iyonize Ca miktarının birden bire ve çok düşmesi ile oluşur. Doğuma yakın dönemde hayvanlara Ca yönünden zengin gıdaların verilmesi, Ca metabolizmasını düzenleyen paratiroid hormonu tembelleştirir. Tembelleşen hormon doğum sonrası artan Ca ihtiyacını karşılayamaz ve hipokalsemi şekillenir. Özellikle yüksek süt verimli kültür ırklarında görülür. Bunun sebebi, yüksek süt verimi nedeniyle hem ihtiyacın hem de …

Daha fazla oku

Ketozis

Ketozis – KETOSİZ   Etken: Daha çok yüksek verimli süt ineklerinde rastlanan subakut ve kronik seyirli bir metabolizma hastalığıdır. Karbonhidrat ve uçucu yağ asitleri metabolizmasının bozulması ile kanda glikoz seviyesi düşer. Bununla  beraber karaciğerde ki glikoz ve diğer glikoz rezervleri de azalmaya başlar. Karaciğerde yağ dejenerasyonu ve vücutta keton cisimcikleri oluşur. Erkek hayvanlarda ve gelişme çağındaki dişilerde görülmez. Doğumdan önce …

Daha fazla oku

Primer timpani

PRİMER TİMPANİ  Etken; Kolay sindirilebilir yemlerin (Hububat taneleri, patates, pancar posası, baklagiller, yonca, fiğ vb.) fazla yedirilmesinden dolayı rumen ve retikulumun aşırı miktarda köpüklü gazla dolması ile karakterize bir indigasyon olayıdır. Çok sık görülen, asfeksi ile ölüme neden olan hastalıktır.   Primer timpani semptomu; Riskli yemlerin yenmesinden birkaç saat sonra timpani belirtileri ortaya çıkar. Sol açlık çukurluğunda bariz şişkinlik meydana …

Daha fazla oku

Laminitis

LAMİNİTİS   Laminitis Etkeni: En önemli etken klinik ve subklinik seyreden rumen asidozudur. Tırnaklarda kılcal damarların permeabilitesinin artması ve kan sıvısının tırnak ile matrix arasına sızması ve bunu takip eden kronik tırnak lezyonları ile karekterize allerjik nitelikte bir hastalıktır. Besleme ile yakından ilişkili olan bu hastalık sığır yetiştiriciliği için çok önemli bir hastalıktır. En hassas hayvanlar siyah-beyaz alaca ırktır. Rumende …

Daha fazla oku

Rumen alkalozu

Rumen alkalozu   Rumen alkalozu Etkeni; Protein yönünden zengin gıdaların verilmesi ile oluşur. Rumendeki bakteriler alınan bu gıdalara uyum sağlayamaz ve aşırı miktarda amonyak açığa çıkarak alkoloz gelişir. Bakteri yeni besin ortamına adapte olamadığından amonyağın tamamını parçalayamaz ve rumende giderek serbest amonyak fazlalaşır ve alkolaza neden olur.   Rumen alkalozu semptomu; Tipik semptom yoktur. İştah azalır, bazı hastalarda sinir sistemi …

Daha fazla oku

Rumen Asidozu

Rumen Asidozu Rumen Asidozu Etkeni; Kolay fermente olabilen karbonhidrat yönünden zengin (hububat taneleri, un, kepek, değirmen artıkları, nişasta ve bira artıkları, melas, şeker pancarı posaları vb.) maddelerin alışılmışın dışında yüksek oranda yedirilmesi ile oluşur. Halk arasında tohmalama, yem tutması, hamurlama gibi adlarla anılır. Kolay fermente olan bu ürünler rumende streptekokus bovis tarafından parçalanarak bol miktarda laktik asit açığa çıkartırlar. Bu …

Daha fazla oku

Leucosis complex

Etken: Sığır leucosi malign nitelikte tümoral hastalık olup, çeşitli organlara yerleşir. Özellikle erişkin sığırlarda rastlanan ”enzootik viral leucosis” ekonomik bakımdan çok önemli bir hastalıktır. Dünyanın her yerinde rastlanır. Ülkemizde de yaygındır. Hastalığın birbirinden farklı beş şekli bilinmektedir. –Erişkin sığırlarda rastlanan ve en önemli formu olan, enzootik viral leucosis –6 aylıktan büyük buzağılarda rastlanan, sporodik juvenil leucosis –2 yaşından küçük genç …

Daha fazla oku

Coryza Gangrenosa Bovum – CGB – (MALİGNANT CATARRHAL FEVER)

Coryza gangrenosa bovum Coryza gangrenosa bovum Etkeni: Herpesvirus grubundan bir virustur. Sığırlarda rastlanan bir hastalıktır. Daha çok koyun ile sığır işletmelerinin bir arada yürütüldüğü işletmelerde sık rastlanır. Baş bölgesindeki mukozalarda kataral ve erozyonlu yangı ve tipik keratakonjuktivitis ile karekterizdir. Koyunlar etkenlerin taşıyıcısıdırlar. Özellikle kurban bayramları sonu daha sık görülmektedir. Neden olarak, kurban pazarlarında yan yana tutulan koyunların sığırlara hastalığı bulaştırdığı …

Daha fazla oku

Papillomatosis – Siğil

Sığırda siğil hastalığı – Papillomatosis Papillomatosis – Siğil Etken: Papillaviridae familyasından bir RNA virustur. Deri ve mukozalarda papillom tarzında tümörler meydana getiren viral hastalıktır. Gelişme çağındaki hayvanlar daha duyarlıdır. Virus kontakt yoluyla deriden bulaşır. Bulaşmada sinekler de rol oynar. İnkubasyon süresi 3-8 haftadır.   Siğil belirtileri: En fazla rastlanan şekli baş, boyun ve ön exremitelerde şekillenen ve çapları 1-2 cm …

Daha fazla oku

Kuduz – Sığırda Kuduz hastalığı

Kuduz Kuduz Etkeni; Myxovirüs grubundan bir virüstür. Karnivorlar başta olmak üzere , tüm sıcak kanlı hayvanlarda ”encephalomyelitis” meydana getiren çok öldürücü viral bir hastalıktır. Virus sağlam deri ve mukozadan geçemez. Bulaşma ısırma ile olur. Her ısırmada bulaşma olmayabilir. Isırma ile birlikte salyadaki virüsün de vücuda geçmesi gerekir. Vücuttaki taze yara ve çiziklerden de virus bulaşabilir. Yaradan vücuda giren virüs sinir …

Daha fazla oku

Sığır vebası

Sığır vebası Sığır vebası Etkeni; Paramyxovirüs gurubundan morbili virüstür. Bulaşma çok hızlı olur ve ölüm oranı %100 ü bulabilir. Virusun fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklılığı çok azdır. Etlerin olgunlaşma esnasında bile ölebilir. Fakat hasta hayvanlar sekretleri (salya, idrar, dışkı vs) ile virusu etrafa yaymaya devam ederler. Bulaşma başlıca solunum yolu ile olur. Hayvanların yan yana ve sıkışık olmaları etkenin …

Daha fazla oku
© Copyright 2012 - 2015, Ziraatfakultesi.Net - [ Ziraat fakültesi - Ziraat ders notları - Zirai videolar - Ziraat sınav soruları - Tarımsal videolar ]