Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

Genel

Bal arılarının beslenmesi ve beslemede genel ilkeler

BAL ARILARININ BESLENMESİ ve BESLEMEDE GENEL İLKELER Uzm. Ş. Ömür UYGUR Her canlı türünde olduğu gibi bal arıları da yaşamlarını sürdürebilmek için besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Bal arılarının doğal besin maddeleri; nektar, bal ve polendir. Nektar arılar tarafından toplandıktan sonra vücut içinde ve kovandaki petek gözlerinde fiziksel-kimyasal değişikliklere uğratılarak bala dönüştürülüp petek gözlerinde depo edilir. Nektar ve bal, arılar tarafından …

Daha fazla oku

Keklik yetiştiriciliği

Keklik yetiştiriciliği – Keklik besisi Yüzyıl öncesine kadar padişah sofralarının süsü olan keklik, günümüzde de salonların duvarlarını süslemektedir. Zamanla sayıları azalan keklikler Orman Bakanlığına ait koruma alanlarında numuneler halinde kalmıştır. Eti ve yumurtası için beslenen kekliklerin eti çok lezzetli ve yağ oranı düşüktür. Türkiye’de Nazilli, Alamut ve Çatalca Durusu’ da kurulan özel avlaklarda keklik yetiştirilmektedir. Kınalı keklik, Gül keklik, Kum …

Daha fazla oku

Kaz yetiştiriciliği

Kaz yetiştiriciliği – Kaz besisi Eti tencereye, tüyü yastığa, ciğeri yurt dışına. Kaz, kolay yetişen bir hayvandır. Hastalıklara dayanıklıdır. Merada otlayarak beslenir, ekonomiktir. Eti sevilerek yenir. Yağı yemeklerde kullanılabilir. İnce tüylerinden yastık, yorgan yapılır. Kaz ciğeri yurt dışında çok sevilir, onun için ihracatını yapabiliriz. Kars, Ağrı, Erzurum yörelerimizde yaygın olarak yetişiyor.   Kaz ırkları:  Dünyanın çeşitli yerlerinde gelişen kaz ırkları …

Daha fazla oku

Hindi yetiştiriciliği

Hindi yetiştiriciliği – Hindi besiciliği 2000′ li yıllara girerken dünyada nüfus  hızla artmakta, dolayısıyla et ihtiyacı da artmaktadır. İnsanlar  et ihtiyaçlarını  kırmızı et ve beyaz et ile karşılamaktadırlar. Fakat kırmızı etin ekonomik olarak pahalı olması Türkiye’de beyaz etin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Yurdumuzda hindi yetiştiriciliğini bizzat üretme istasyonlarıyla Devlet üstlenmiş durumdadır. özel sektör bu konuya gereken önemi vermemiş, fakat son …

Daha fazla oku

Et tavukçuluğu

Et tavukçuluğu – Et tavuğu yetiştiriciliği – Broiler yetiştiriciliği Etçi damızlık civcivlerin bakımından başlayıp damızlık piliç, damızlık  tavuk bakım ve beslemesine geçeceğiz. Etlik piliçlerin yetiştirilmesi, beslenmesi ondan sonra ele alınacak. Amacımız kârlı bir et tavukçuluğu yapmak. Bunun için her unsuru ayrı ayrı inceliyoruz. Bu konuda kümeste sıcaklık, rutubet, aydınlatma ve havalandırma gibi çevre faktörlerini gözden geçireceğiz. Verim düşüklüğüne yol açan …

Daha fazla oku

Devekuşu yetiştiriciliği

            Devekuşu yetiştiriciliği Dünya nüfusundaki hızlı artış, beslenme sorununun önemini ortaya koymaktadır. Bu durum, insanları yeni kaynaklar aramaya ve alternatif besin maddelerine yönelik araştırmalar yapmaya ihtiyaç duyulur hale getirmektedir. İnsanoğlunda yenilik arayışı ve daha iyisini üretme isteği vardır. Söz konusu isteğin gerçekleşmesi, bilimsel çalışmalar ve teknolojik ilerlemelerin uygulanması ile mümkün olacaktır. 20. yüzyılda bilim ve teknolojideki gelişmelerin paralelinde, hayvancılık önemli …

Daha fazla oku

Bıldırcın yetiştiriciliği

Bıldırcın yetiştiriciliği Genellikle 20-25 santim uzunluğunda, kısa kuyruklu, vücudu gri-kahverengi çubuklu bir kuştur. Göğüs tüyleri düz pas renginde olanların hepsi erkek, siyah benekli olanların hepsi dişidir. Bu küçücük hayvan, ekonomik bir kanatlıdır. Ağırlığı 120-150 gram gelir. İki aylık olunca yumurtlamaya başlar. Yumurtlamanın aydınlatma ile yakından ilgisi vardır. Yılda 200-250 yumurta verir. Yumurtaları 9-12 gram ağırlığındadır.

Daha fazla oku

Coccidiosis

Coccidiosis nedir? Etken: Eimeri spp türü protozoonlardır. Ülkemizde E.zurni ve E. bovis hastalık yapar. 3-4 haftalıktan 8 aylığa kadar olan buzağılarda rastlanan, kanlı ishal ile karakterize hastalıktır. Soğuk kış ayları ve ilkbahar başlarında daha çok görülür. Ergin hayvanlarda da rastlansa da bu hayvanlar hastalığı kendiliğinden atlatırlar. Meradaki hayvanlarda görülmesi hemen hemen imkansızdır. Daha çok ahırdaki genç hayvanlarda görülür. Hastalık etkenleri …

Daha fazla oku

Anaplasmosis

Anaplasmosis nedir? Etken:  Anaplasma marginale Anemik tablo gösteren, yurdumuzda da sıkça rastlanan hastalıktır. Gençler yaşlılara göre daha dayanıklıdır. Buzağılar hastalığı hafif şekilde atlatıp ömür boyu bağışık hale gelebilirler. Bunda klostridal antikorların da koruyucu etkisi vardır. Yaş ilerledikçe anaplosmosise karşı duyarlılık artar. Öldürücü perakut veya akut hastalık olaylarına 3 yaşından büyük sığırlarda rastlanır. Direkt bulaşma olmaz. Bulaşma keneler yoluyla olur. Sokucu …

Daha fazla oku

Theileriosis

Theileriosis Theileriosis Etkeni:T. Parva, T.Annulata ve T.Mutans Ülkemizde T. annulata hastalık yapar. Vücuda yapışan keneler hastalık etkenlerini kan emme esnasında vücuda verirler. 10-14 günlük bir kuluçka süresinden sonra hastalık ortaya çıkmaya başlar. Direkt bulaşma olmaz, mutlaka arakonakçı olan hyolemma cinsi kenelerin olması gerekir. Enfekte hayvandan kan emme esnasında alınan theileria etkenleri, sağlam hayvanların keneler tarafından emilmeleri esnasında nakledilirler. Hastalık daha …

Daha fazla oku

Babesiosiz – ( Piroplasmosis )

Babesiosiz – ( Piroplasmosis ) Etken: Keneler tarafından bulaştırılan B. Begemini, B. Bovis, B.Berbera nın ortaya çıkardığı protozoon bir hastalıktır. Ülkemizde daha çok B. begemini kaynaklı hastalık oluşmaktadır. İkter, anemi ve hemoğlobinüri ile seyreden bu hastalık taşıyıcı kenelerin yaşam alanı olan tropik, subtropik ve ılıman bölgelerde yaygındır. Ülkemizin hemen hemen her yöresinde görülmektedir. Etkeni taşıyan keneler Boophilus spp. , haemampysalis …

Daha fazla oku

Abomasum’un yer değiştirmesi

ABOMASUM’UN SOLA YER DEĞİŞTİRMESİ  Abomasum’un yer değiştirmesi Abomasumun karın boşluğunun ventralinde orta sağda yer alan normal konumunu değiştirerek, bir bölümünün rumenin altından sol tarafa kayıp, rumen ile sol karın duvarı arasında yer alması olgusudur.   Etkeni: Cüsseleri ağır ve süt verimleri yüksek olan kültür ırkı ineklerde daha sık görülür. Hastalığın doğum ile ilişkisi vardır. Hemen hemen tüm klinik belirtiler doğumdan …

Daha fazla oku
© Copyright 2012 - 2015, Ziraatfakultesi.Net - [ Ziraat fakültesi - Ziraat ders notları - Zirai videolar - Ziraat sınav soruları - Tarımsal videolar ]