Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Zirai ilaç

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık Sınavı 2015

Evet arkadaşlar bu sene yapılacak olan Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık Sınavı 2015 yılı için gerekli açıklamalar yapıldı. Açıklamalar şu şekilde yer alıyor.

​Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi talebinde bulunanlara 2015 yılında uygulanacak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınava girmek isteyen adayların, ekteki takvim ve uygulama talimatına uygun olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Ek teki belge:https://drive.google.com/file/d/0B98fAj0-ZwJwaHBiWWIzbTNuelk/view?usp=sharing

Kaynak: http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/247/Sinav-Duyurusu-Bitki-Koruma-Urunleri-Bayilik-Veya-Toptancilik-Sinavi

 

Ek dosyanın içerisinde ki duyurular.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK  SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI
Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.  Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.
1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik  hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi veya eczacı veya kimya mühendisi veya kimyager veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin Bakanlığımız ilgili il müdürlüklerine 24 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. – Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti, – Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren) – T.C. Kimlik Numarası  – 2 adet vesikalık fotoğraf
2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu, 27/04/2015 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
3- 24 Nisan 2015 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adaylar, 60 TL (Altmış TL) sınav ücretini, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 04/05/2015 – 15/05/2015 tarihleri arasında yatıracaklardır.
SINAV BAŞVURUSU
4- Sınav ücretini yatıran her aday, sınava girişe esas başvurusunu, 04/05/2015 – 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak sistem üzerinden kendisi yapacaktır.
www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak başvuru sisteminde aşağıdaki bölümler bulunacaktır.
T.C Kimlik No
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Unvanı Mezun Olduğu Okul
Bölümü Diploma Tarihi
Diploma No
Başvuru Yaptığı İl

a) 24 Nisan 2015 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adayların, 04/05/2015 – 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuru, sınava girişe esas başvuru olacaktır.
b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir

c) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya süresi içerisinde başvuru yapılmaması durumunda, tüm sorumluluk adayda olacaktır. Bu durumdaki aday/adaylar sınava alınmayacaklardır.
ç) Başvuru sırasında girilen bilgiler, 25/05/2015 – 05/06/2015 tarihleri arasında Bakanlığımız il müdürlükleri tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edilecektir. Başvuru bilgilerinde eksiklik ve yanlışlık olan adayların, Sınav Giriş Belgeleri Bakanlığımız il müdürlükleri tarafından onaylanmayacaktır. Bu durumda olan adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE ONAYLANMASI

5- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 25/05/2015 – 05/06/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
Adaylar; 25/05/2015 – 05/06/2015 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgelerini, www.meb.gov.tr internet adresinden alıp, fotoğraf yapıştırarak yine aynı tarihler arasında başvuruda bulundukları ilin Bakanlığımız il müdürlüğüne veya GKGM’ye başvurarak onaylatacaklardır.        Sınav Giriş Belgelerini, GKGM’ye onaylatacak adaylar, onay aşamasında sınav başvurusunda istenilen bilgilerin kontrol edilmesi için gerekli belgeleri (nufüs cüzdanı, fotoğraf, diploma v.b)  yanında bulunduracaklardır.
SINAV UYGULAMASI
6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM  tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.
7- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

8- Sınav, 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

9- Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. GTHB-GKGM ve GTHB İl Müdürlüklerince onaylanmamış sınava giriş belgesi ile sınava gelen adaylar da sınava alınmayacaklardır.

10- Sınav soru ve cevap anahtarı 16/06/2015 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve www.tarim.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Devamı için ek teki dosyayı indirin.

ilginizi cekebilir

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi İlanı

TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR     Tarım Sigortaları Kanunu (Kanun No: 5363) kapsamında, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Copyright 2012 - 2015, Ziraatfakultesi.Net - [ Ziraat fakültesi - Ziraat ders notları - Zirai videolar - Ziraat sınav soruları - Tarımsal videolar ]