Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

6. Ulusal bitki besleme ve gübre kongresi

 

Bu yıl 6.sı düzenlenecek olan 6. Ulusal bitki besleme ve gübre kongresi bu yıl Nevşehir de 03 – 07 haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

 

SUNUŞ

 

Tarımsal üretim açısından büyük bir potansiyele sahip olan ülkemizde, ekonomimizin ana kaynağını tarım oluşturmaktadır. Bununla birlikte; artan nüfus, çeşitli nedenlerle tarımsal alanların hızla tahrip edilerek azalması, birim alandan daha fazla ürün almayı zorunlu hale getirmiştir. Bitkisel üretimde yüksek ve kaliteli verimin sağlanabilmesi için, bitkilerin dengeli beslenmeleri ve gübrelenmeleri konusu artık kesin olarak kabul edilen bir gerçektir. Gübre olarak kullanılan materyaller çok çeşitlidir. Bunların bileşimleri de oldukça farklı olup, bir bölümü çiftlik gübresi, yeşil gübre, kompost gibi doğal ve organik özellikte, diğer kısmı ise özellikle son yüzyılın başlarından itibaren yapay olarak fabrikalarda üretilen ticari (yapay) gübrelerdir.

Çiftlik gübresi ve organik artıklar gibi doğal materyallerin gübre olarak değerlendirilmesi, çağımızdan yüzyıllar önce başlamıştır. Bununla birlikte, özellikle ülkemiz şartlarında olduğu gibi kurak iklimin yaygın olduğu, tarımsal işletmelerin küçük olduğu ve topraklarının organik madde kapsamlarının düşük olduğu ülkelerde ticari gübreler büyük önem arz etmektedir. Ancak, gübre uygulamalarının bilinçsiz ve plansız olarak yapılması durumunda, ekonomik kayıpların yanı sıra ürün kalitesinde düşme ve çok yönlü çevresel sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Sonuç olarak gübreleme, toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre dengeli, planlı ve tekniğine uygun olarak bilimsel normlarda uygulandığı takdirde, tarımsal üretimde vazgeçilmez bir girdidir.

Diğer taraftan, her geçen gün yeni gübreleme materyallerinin piyasaya sürülmesi, gübreler ve gübreleme ile ilgili alternatif tekniklerin geliştirilmesi, genetik çalışmaların yapılması ve diğer ilgili teknolojik gelişmeler, konu ile ilgili olarak bilgilerin de yenilenmesini gerektirmektedir.

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Türkiye Toprak İlmi Derneğinin katkıları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleri ve Gübre Üreticileri İthalatcıları ve İhracatcıları Derneğinin işbirliği ile 03-07 Haziran 2013 tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleştirilecek olan 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi’nin, konu ile ilgili farklı kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonun gelişmesine ve ülkemiz sağlıklı tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, katılımlarınızı bekliyoruz.
Saygılarımla.

Dr. İbrahim GÜÇDEMİR
Kongre Düzenleme Kurulu A

web sitesi

bitkibeslemevegubre2013.org

ilginizi cekebilir

Yayın balığı yetiştiriciliği

Yayın balığı yetiştiriciliği Ülkemizin birçok göl, tatlı su kaynakları ve akarsuyunda bulunan yayın balığı (Silurus …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Copyright 2012 - 2015, Ziraatfakultesi.Net - [ Ziraat fakültesi - Ziraat ders notları - Zirai videolar - Ziraat sınav soruları - Tarımsal videolar ]